Leiemarkedet .no - en markedsplass for det meste!
Leiemarkedet.no - salg, kjøp, leie, utleie av bolig, bil, båt, mc m.m

Eiendomsforvaltere


Velg fylke >   Østfold  |  Akershus  |  Oslo  |  Hedmark  |  Oppland  |  Buskerud  |  Vestfold |
Telemark  |  Aust-Agder  | Vest-Agder  |  Rogaland  |  Hordaland  |  Sogn & Fjordane  |
Møre & Romsdal  |  Sør-Trønelag  |  Nord-Trøndelag  | Nordland  |  Troms  |  Finnmark  |

tilbake til forsiden

Riksannonser

 

 Aberdeen Property Investors ( ) Postboks 1228 Vika, 0110 OSLO

Aberdeen

Tlf:  22 01 27 00

Fax:  22 01 27 01

Mob:

 

 

send e-post

 Aberdeen Property er en ledende kapitalforvalter innen eiendom. Våre tjenester omfatter allokering, seleksjon og forvaltning innen
 direkte investeringer, internasjonale investeringer og eiendomsfond samt outsourcingsoppdrag knyttet til eksisterende eiendoms-
 virksomheter. I vår verdikjede inngår investeringer, utleie, utvikling, shopping, forvaltning, drift og vedlikehold - alt avhengig av det
 enkelte oppdrag.

til toppen 

Østfold

 

 Værste AS () - K G Meldahls v 9, 1671 KRÅKERØY

Værste AS

Tlf:  69 35 41 90

Fax: 69 35 29 10

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 By- og eiendomsutviklingsselskapet Værste AS ble etablert i 1998 med formål å revitalisere verftsområdet til beste for Fredrikstad og
 byens innbyggere. Selskapet eier, forvalter og utvikler tomteområdet på 650 da og en ferdig utviklet eiendomsmasse på ca 35.000 m2.
 Værste AS arbeider idag med nye nærings- og boligprosjekter til en samlet verdi av omlag kr. 500 mill. ekskl. mva. Selskapet eies av
 Fredrikstad Energiverk AS, Brynildgruppen, Fredriksborg AS og Cowi AS.
 

 Sørlie Bygg AS () - Hundskinnv. 94, 1711 SARPSBORG

Sørlie Bygg AS

Tlf: 69 11 45 28

Fax:  69 11 45 29

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Sørlie Bygg AS ble etablert i 1995. Vårt fagfelt er næringslokaler. Vi bygger, kjøper og utvikler eiendom for handels-, service- og
 kontorvirksomhet. Gjennom årene har vi opparbeidet stor kunnskap om hvordan man skaper effektive og gode arbeidsrom. Sørlie Bygg
 AS disponerer sammen med ABE Eiendom AS 13.000 m2 forretnings- og kontorlokaler. Vi legger stor vekt på høy standard, god kvalitet,
 fleksibilitet og godt samarbeid.
 

 Høienhald Invest () - Postboks 2159 Høyden , 1521 MOSS

Høienhald Invest

Tlf:  69 24 46 50

Fax:  69 24 46 51

Mob:

 

 

send e-post

 Høienhald Invest AS er et eiendoms-utviklingsselskap som kjøper, utvikler, leier ut og selger bolig- og næringseiendommer. HIAS har
 gjennomført mange større og mindre prosjekter, fortrinnsvis i Østfold. HIAS har stor kompetanse på prosjektering og gjennomføring og
 er en samarbeidspartner også for eiendomsbesittere. HIAS søker kontinuerlig etter nye eiendommer for utvikling.
 

til toppen 

Akershus

 

 Profier AS () - Postboks 485 , 1373 ASKER

Profier AS

Tlf:  66 79 99 00

Fax:  66 79 99 01

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Profier er en av Norges ledende, landsdekkende aktører innen eiendomsutvikling. Våre satsingsområder · dagligvare/handel · bolig·
 kontorbygg med offentlige og langsiktige leietakere. Profier ble stiftet i 1994, og vi har i løpet av selskapets historie gjennomført
 eiendomsprosjekter med en samlet prosjektverdi på over syv milliarder kroner, og utviklet over 500.000 kvm handel og 200.000 kvm
 bolig.
 

 LB Company (986228551) - Heggedalsveien 217 A, 1389 HEGGEDAL

LB Company

Tlf:  66 79 69 44

Fax:  66 90 54 14

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Salg av andeler i eiendom. Ferieleiligheter, Hus, Hytter. Spania, Usa, Thailand, Norge og mange andre land.
 

 Fjelltomter.no (973053302 ) - , 3632 UVDAL

fjelltomter1

Tlf: :  32 74 37 80

Fax:

Mob:  480 04 802

 

se hjemmeside
send e-post

 Grunnarbeider og oppføring av hyttene vil skje i samarbeid med grunneier Lars-Vidar Henriksen og hyttene er basert på leveranser fra
 Fjell-Laft Uvdal AS. Den enkelte hytteeier har store valgmuligheter i forhold til størrelse, planinndeling og utstyr.

 

til toppen 

Oslo

 

 IT Fornebu Eiendom AS () - Postboks 1 , 1330 FORNEBU

IT Fornebu Eiendom AS

Tlf:  67 82 70 20

Fax:  67 82 70 21

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Det er vi som skaper fremtiden på Fornebu! - IT Fornebu Eiendom AS og IT Fornebu AS har sammen tatt på seg ansvaret for å gjøre
 Fornebu til den mest attraktive møteplassen for et nyskapende næringsliv.
 

 Bjerke Eiendom AS () - Øvre Slottsg. 29, 0157 OSLO

Bjerke Eiendom AS

Tlf:  22 00 45 80

Fax:  22 00 45 81

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Bjerke Eiendom AS tilbyr utleie av bolig sentralt i Oslo. Ingen andre steder har du like store sjanser til å finne ledige leiligheter i attrak-
 tive områder som Homansbyen, Fagerborg, Sagene, Bjølsen og Sandaker. Velkommen til en tur rundt på sidene våre.
 

 Olav Thon Gruppen () - Stenersgata 2, 0105 OSLO

Olav Thon Gruppen

Tlf:  23 08 00 00

Fax:  23 08 01 00

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Olav Thon Gruppen er en samlebetegnelse for alle virksomheter og selskaper hvor Olav Thon er majoritetseier. Gruppen er engasjert
 innen fast eiendom, hotell- og restaurantvirksomhet samt varehandel og industrivirksomhet. Olav Thon Gruppen omsatte i 2007 for kr 6
 mrd og hadde ved årsskiftet ca. 2.700 årsverk. Olav Thon Gruppen er delt inn i to divisjoner; divisjon Thon Eiendom og divisjon Thon
 Hotels.
 

 Selvaag Forvaltning AS () - Holmenveien, Vinderen 21, 0319 OSLO

Selvaag

Tlf:  22 92 42 00

Fax:  22 49 42 40

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Selvaag etablerte i 2001 eiendomsforvaltning som eget forretningsområde. Siden den gang har Selvaag Forvaltning hatt en rask vekst
 med jevn tilgang av nye oppdrag fra et betydelig antall oppdragsgivere og dermed en sterk vekst i forvaltningsporteføljen. Produkt-
 områdene er gradvis utvidet slik at vi i dag trolig er den forvaltningsbedriften i Norge som dekker flest områder.
 

til toppen 

Hedmark

 

 Arnfinn Lien Bygg AS (979553951) - Grinderengsletta 15 B, 2340 LØTEN

Arnfinn Lien Bygg AS

Tlf:  918 10 262

Fax:  62 34 50 97

Mob: 918 10 262

 

 

 

 Salg og Kjøp av tomter.
 

 Areal og Eiendom AS () - Sisseners g 22, 2213 KONGSVINGER

Areal og Eiendom AS

Tlf:  62 81 82 83

Fax:  62 81 46 82

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Vi er et rådgivningsfirma som tilbyr offentlige og private grunneiere og utbyggere råd innen fast eiendom. Vi arbeider med grunnerverv,
 makeskifte og forhandlinger om overtagelse av grunn. Vi tilbyr rettshjelp innen jordskifterettens virkeområde. Vi verdsetter og takserer
 eiendom, særlig landbrukseiendommer og tomtegrunn. Vi er medlem av Norges TakseringsForbund.
 

til toppen 

Oppland

 

 Norutleie () - Postboks 3007 , 2601 LILLEHAMMER

Norutleie

Tlf:  61 26 98 60

Fax:  61 25 26 17

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Norutleie arbeider med utvikling , drift og utleie av eiendom. Målsetningen er og forvalte og tilrettelegge eiendommer på en god måte i
 forhold til eier , leietaker , drift og vedlikehold. Våre eiendommer er hovedsaklig i Lillehammer området.
 

til toppen 

Buskerud

 

 Sølvseter Blefjell (985453209) - , 3622 SVENE

Sølvseter Blefjell

Tlf:  32 76 24 84

Fax:   32 76 24 84

Mob:  481 50 515

 

 

send e-post

 Drømmen om et annerledes liv på fjellet er nærmere enn du tror. Når de andre kommer frem til sine hytter på Geilo og i Hemsedal, kan
 du ha sittet foran peisen i to timer allerede. Mens de andre kjører hjem i kø på søndag ettermiddag, kan du kjøre uten kø når det passer
 deg, kanskje mandag morgen? Velkommen til Sølvseter Blefjell!
 

 Krane-Eiendom AS (974480204) - Falkeveien 19, 3475 SÆTRE

Krane-Eiendom AS

Tlf:  32 79 87 12

Fax:   32 79 87 13

Mob:

 

se hjemmeside
send e-post

 Bygg og Tømrermester Hans Petter Krane er et veletablert firma som har over 13 års erfaring i bransjen. Etablert i 1995. Vi holder til
 på Sætre i Hurum. Vårt arbeidsområde er hovedsakelig Hurum og Røyken men vi har også en stor kundegruppe i Asker og Bærum,
 samt Oslo Vest og Drammensdistriktet.
 

 Fjelltomter.no (973053302 ) - , 3632 UVDAL

fjelltomter

Tlf:  32 74 37 80

Fax:

Mob: 480 04 802

 

hjemmeside
e-post

 Grunnarbeider og oppføring av hyttene vil skje i samarbeid med grunneier Lars-Vidar Henriksen og hyttene er basert på leveranser fra
 Fjell-Laft Uvdal AS. Den enkelte hytteeier har store valgmuligheter i forhold til størrelse, planinndeling og utstyr.
 

til toppen 

Vestfold

 

 

annonsere-her-85

Tlf:

Fax:

Mob:

 

 

 

 

til toppen 

Telemark

 

 Rose Eiendom AS () - Skoleg. 2, 3916 PORSGRUNN

Rose Eiendom AS

Tlf:  35 56 10 10

Fax: 35 56 10 11

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Rose Eiendom AS er et selskap som utvikler eiendomsprosjekter fra ide til nøkkelferdige bygg med hovedvekt på forretning-
 næringsprosjekter. Selskapet har som målsetting å være en ledende samarbeidspart i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter
 til ulike formål i sitt lokale marked på østlandet.
 

 Byggholt AS () - Postboks 45 Sentrum , 3701 SKIEN

Byggholt

Tlf:  35 54 33 50

Fax:

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 JM Byggholt AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo-området, Vestfold, Grenland, Bergen og Stavanger og
 inngår i den børsnoterte nordiske boligutvikleren JM AB som har en årlig omsetning på 12 mrd. kroner.
 

til toppen 

Aust-Agder

 

 Ugland Eiendom AS () - Telev. 3 Serviceboks 501 , 4879 GRIMSTAD

Ugland Eiendom

Tlf:  37 29 20 50

Fax:  37 29 20 51

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 

til toppen 

Vest-Agder

 

 Lumber AS () - Postboks 8233 Vågsbygd , 4676 KRISTIANSAND

Lumber AS

Tlf:  38 01 97 00

Fax: 38 01 97 10

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Lumber næringspark ligger ved sjøen, sentralt i Vågsbygd, utenfor Kristiansand. Området er på totalt 120 mål og har til sammen ca.
 32000 m2 bygningsmasse - kontorlokaler, lagerlokaler, produksjonslokaler og butikker. Næringsparken har dypvannskai.
 

 Forvaltningscompagniet Sør AS () - Postboks 1512 Lundsiden , 4688 KRISTIANSAND

Forvaltningscompagniet Sør AS

Tlf:  38 12 74 00

Fax:  38 12 74 19

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 ForvaltningsCompagniets hovedfokus er teknisk og økonomisk veldrevne eiendommer med fornøyde leietakere. Vi gjennomfører
 forbedringsprosesser knyttet til leieinntekter, driftskostnader og kundetilfredshet. Våre eiendomssjefer koordinerer den flerfaglige
 innsats som skal til for å sikre verdiutvikling, driftsmessig lønnsomhet og lojale og tilfredse leietakere.
 

til toppen 

Rogaland

 

 Vågen Eiendomsforvaltning AS () - Skagenkaien 35, 4006 STAVANGER

Vågen Eiendomsforvaltning AS

Tlf:  51 93 92 60

Fax:  51 93 92 61

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Vågen Eiendomsforvaltning AS ble etablert i 1998 og forvalter sentrale eiendommer med i hovedsak kontor- og butikklokaler. Vi forestår
 så vel teknisk som økonomisk forvaltning og er engasjert i eiendomsutvikling / konseptutvikling. Selskapets ansatte har byggteknisk,
 økonomisk og juridisk kompetanse foruten bred markedskontakt.
 

 Forus Næringspark AS () - Lagerv. 23, 4033 STAVANGER

Fokus Næringspark AS

Tlf:  51 80 18 25

Fax:

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Forus Næringspark er en av de største næringsparkene i Norge, tilrettelagt på næringslivets egne premisser. Forus Næringspark ligger
 strategisk plassert og har et nært kommunalt samarbeid, til beste for næringslivet i Stavanger-regionen. Det er pr. i dag ca. 1.000
 bedrifter og det arbeider ca. 20.000 mennesker i Næringsparken.
 

 Stavanger Boligbyggelag () - Postboks 88 Sentrum , 4001 STAVANGER

Stavanger Boligbyggelag

Tlf:  51 84 95 00

Fax:  51 84 95 05

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Vi har alltid noe på gang! En av boligbyggelagets viktigste oppgaver er å tilby medlemmene nye boliger. Vi har til enhver til flere
 prosjekter på gang. Se oversikt på vår hjemmeside over hva som er aktuelle boliger nå.
 

til toppen 

Hordaland

 

 Frydenbø Eiendom AS () - Minde alle 35, 5068 BERGEN

Frydenbø Eiendom AS

Tlf:  55 59 97 90

Fax:  55 59 97 98

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Frydenborg Eiendom er en stor aktør på eiendomsmarkedet i Bergen, med over 50 000 kvm næringslokaler til utleie i Fyllingsdalen,
 Åsane og på Minde.
 

 Bergen og Omegn Boligbyggelag () - Postboks 7280 , 5020 BERGEN

bob

Tlf:  55 54 74 00

Fax: 55 54 75 00

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 BOB Boligutleie AS ble etablert i 1999 og har som formål å drive utleie av boliger til medlemmer i Bergen og Omegn Boligbyggelag. I
 tillegg til dette driver selskapet også med utleie av næringseiendommer og garasjer. BOB Boligutleie AS er et heleid datterselskap av
 Bergen og Omegn Boligbyggelag.
 

 FAV Gruppen AS () - Postboks 2323 Solheimsviken , 5824 BERGEN

FAV GruppenAS

Tlf:  05588

Fax:

Mob:  917 19 443

 

hjemmeside
e-post

 FAV Gruppen AS ble grunnlagt for mer enn 25 år siden og driver i dag virksomhet inne 4 forretningsområder hvor Eiendomsforvaltning
 er et av områdene.Vi skreddersyr lokalene etter Deres behov. Ta kontakt med oss dersom De har behov for lokaler til kontorer, butikk,
 lager og arkivering. God parkering, sentrumsnær beliggenhet og sentralt i forhold til hovedveinettet i Bergen.
 

til toppen 

Sogn og Fjordane

 

 Opseth Eigedom AS () - Postboks 230 , 6801 FØRDE

ikke_bilde

Tlf:  57 83 09 00

Fax:  57 83 09 01

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 

til toppen 

Møre og Romsdal

 

 Amfi Eiendom ASA () - Ørav. 4, 6650 SURNADAL

AMFI Eiendom ASA

Tlf:  71 65 75 00

Fax:  71 65 75 01

Mob:

 

hjemmeside 

e-post 

 Amfi Eiendom ASA er engasjert i 51 kjøpesentre, fra Kirkenes til Mandal. Det forventes i 2008 en total omsetning på sentrene på
 ca 19 mrd. 36 av sentrene markedsføres som Amfisenter. Kjedens hovedkontor ligger i Surnadal på Nordmøre.
 

til toppen 

Sør-Trøndelag

 

 Frost Eiendom AS () - Hornebergv. 7, 7038 TRONDHEIM

Frost Eiendom AS

Tlf:  73 96 97 00

Fax:  73 96 97 10

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Frost Eiendom AS forvalter en boligeiendomsmasse på ca. 38 000 m2 bestående av ca. 600 utleieforhold fra 1-roms og opp til 4-roms
 leiligheter samt en næringseiendomsmasse på ca. 17 000 m2, både kontor, butikker, lager og industri- /verkstedbygg. Vi tilbyr også
 utleie av parkeringsplasser i Trondheim Sentrum.
 

 Prora Eiendom AS () - 1074 Lademoen , 7446 TRONDHEIM

Prora Eiendom as

Tlf:  73 80 89 30

Fax:  73 52 81 50

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Prora Eiendom ble opprettet i 1996og utvikler fast eiendom for salg og utleie hovedsakelig i Trondheim.
 

 Maja Eiendom AS () - Jarlev. 4, 7041 TRONDHEIM

Maja Eiendom AS

Tlf:  73 87 98 40

Fax: 73 87 98 01

Mob:

 

 

e-post

 Maja Utvikling AS har hånd om en rekke spennende boligprosjekter i Trondheim og omegn - skreddersydde løsninger tilpasset den
 enkeltes behov. Vi tar hånd om hele prosessen, fra kjøp av område og utvikling av prosjektet, til bygging og salg. Maja Eiendom er
 også en av Midt-Norges største aktører innenfor næringseiendommer. Eksisterende eiendommer kjøpes.
 

til toppen 

Nord-Trøndelag

 

 Rørvik Eiendom AS () - Fossaahaugen 12, 7900 RØRVOK

ikke_bilde

Tlf:

Fax:  74 39 02 16

Mob:  951 38 641

 

 

e-post

 

til toppen 

 Nordland

 

 AT Consult AS () - Dronningensg 52, 8509 NARVIK

AT Consult AS

Tlf:  76 96 92 01

Fax:  76 96 56 99

Mob:

 

 

e-post

 

 Bygg-Eiendomsutvikling AS () - Torolv Kveldulvsonsg 29, 8800 SANDNESSJØEN

ikke_bilde

Tlf:  75 04 26 00

Fax:

Mob:

 

 

e-post

 

til toppen 

Troms

 

 Portal Eiendomsforvaltning AS () - Sjølundveien 3, 9016 TROMSØ

Portal Eiendomsforvaltning AS

Tlf:  77 60 66 20

Fax:  77 68 66 21

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Våre kjernetjenester er innen tradisjonell Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV). Vi tilbyr også tjenester innenfor Utvikling av bygg og
 eiendommer, samt ulike Servicetjenester bl.a. gjennom bruk av samarbeidspartnere. Vi dekker dermed FDVUS-området slik at kundene
 har kun ett kontaktpunkt. FDVUS består av tre tjenestepakker: Økonomisk forvaltning - Teknisk forvaltning - Drift. Samlet utgjør disse
 tre konseptene ei totalforvaltning.
 

 TBBL Næringsbygg AS () - Grønneg. 58, 9008 TROMSØ

TBBL Næringsbygg AS

Tlf:  77 60 32 45

Fax:  77 60 32 02

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Tromsø Boligbyggelag A/L (TBBL) er en organisasjon som eies av alle medlemmene. Administrasjonen med eiendomsmegling,
 medlemsservice og forvaltning holder til i Grønnegata. Våre vaktmestere og håndverkere har base i Alkevegen på Håpet.
 

 A/S Pellerin  () - Strandtorget 1, 9254 TROMSØ

Pellerin AS

Tlf:  77 75 55 00

Fax:  77 61 37 35

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Du skal være en fornøyd leietaker hos A/S Pellerin. Som en ledende aktør på næringseiendommer i Tromsø skal vi oppleves som en
 attraktiv samarbeidspartner for profesjonelle aktører som trenger egnede og velfungerende omgivelser for sin virksomhet. Vi finner,
 utvikler og tilpasser lokaler i tråd med den enkeltes behov. Starten på våre leieforhold er oftest overlevering av skreddersydde og
 nøkkelferdige løsninger.
 

til toppen 

Finnmark

 

 Alta Boligbyggelag () - Sorenskriverv. 9, 9511 ALTA

Alta Boligbyggelag

Tlf:  78 44 69 70

Fax:  78 44 69 80

Mob:

 

hjemmeside
e-post

 Alta Boligbyggelag er en medlemseid organisasjon og har i dag omlag 2.800 medlemmer. Vi forvalter 774 leiligheter som er fordelt på
 22 borettslag i Alta tettsted. Kjøp drømmeleiligheten din hos oss!
 

til toppen 

symbolforklaring :      e-post   e-post    facebook  facebook        inaktiv    hjemmeside hjemmeside       inaktiv

Annonsere her